Tekstit

Haastattelu: Markku Pelkonen - Ope-drillausta niille, jotka uskaltavat tutkailla itseään

Haastattelu: Esko Kilpi - Koulu on yhteiskunnan sivistysjärjestelmän ydin

Haastattelu: Miriam Attias - Polarisaation purkamista koulussa – rähinäpussi vai tietoisempi peliote?

Haastattelu: Matti Rautiainen - Demokratiaa kouluun, bling!

Kouluttajien materiaaleja

Ilmoittautuminen ja palaute

Aikataulu on valmis!

Ilkka Halava - Murrosaika, muuttuva työ ja oppimisen uusi agenda

Tanja Äärelä - Käytösoireisen oppilaan koulutyön tukeminen (yläkoulu, toinen aste)

Markku Pelkonen - Itsensä johtaminen arjessa - esimerkkejä ja kokemuksia #elämänLaukkaradalta

Hermanni Oksanen - Move! Miksi ja miten mitataan. Miten tuloksia voisi hyödyntää.

Riina Länsikallio - Voi hyvin työssä, opettaja ja esimies!

Iitu Kiminki - Eväitä tavoitteelliseen ja osallistavaan ympäristötyöhön kouluissa

Riina Länsikallio - Johda ja toimi! Hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen koulutus- ja kasvatusalalla

Tiedettä Kainuuseen - käytännön vinkkejä kouluille

Ilkka Halava - Oppimisen murros ja miten opettaja voi sitä hallita

Seppo Saloranta - Kohti kestävää kehitystä - pienin askelin osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria

PERUTTU SAIRASTAPAUKSEN VUOKSI Päivi Kosunen - Kiertotalous - Paljon muutakin kuin kierrätystä

Sanna Lehtonen ja Kati Lepola - Yrittäjyyskasvatuksen polku (alakoulu)

Kaisa Mylly - Tietoja ja tarinoita maahanmuuttajista

Lauri Kurvonen - Hallittu tasapaino - kestävän kehityksen haaste

Saara Karjalainen - Taikkeri - työkaluja moniaistiseen oppimiseen

Anu Laitinen - Koulutus Bingel-maailmaan

Sanna Lehtonen ja Kati Lepola - Yrittäjyyskasvatuksen polku (yläkoulu ja lukio)

Tanja Äärelä - Käytösoireisen oppilaan koulutyön tukeminen (esiopetus ja alakoulu)

Esko Kilpi ja Pekka Peura - Merkityksellisyys, kohtaaminen ja digitaalinen oppiminen

Esko Kilpi - Digitaalinen opettajuus ja älykäs toimijuus

Matti Rautiainen - Mitä rohkeammin kokeilet sen kiinnostavammaksi työ käy...

Mika Iso-Pietilä - Sanoma Pro Kampus

Erja Sandberg - Positiivinen psykologia työyhteisössä

Pekka Peura - Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy – oppimisen perusta ja työkaluja

Najat Ouakrim-Soivio - Mikä muuttuu perusopetuksen arvioinnissa? Muutokset arviointiluvussa 6 ja uudistukset päättöarvioinnin kriteereissä

Jani Alakangas - Rakennamme koulua! Miten valmistaudun uuteen?

Elina Immonen ja Sirpa Perttunen - Mitä kaikkea Teams sinulle tarjoaa?

Pekka Peura - Oppimisen näkyväksi tekeminen – Visible Learning

Erja Sandberg - Rakennetaan lapsi ja nuori vahvaksi

Markku Pelkonen - Toimintakulttuurin johtamisen näkökulmia muutoksessa

Erja Sandberg - Oppilaan toiminnanohjausjärjestelmä ja sen vahvuusperustainen tukeminen

Najat Ouakrim-Soivio - Onko arviointini monipuolista?

Miriam Attias - Polarisaatio, konfliktit ja vastakkainasettelua purkava työote koulussa

Markus Packalen - Jatkuvalla arvioinnilla oppimisen omistajuuteen

Jani Alakangas - Uudet oppimisympäristöt koulussa

Matti Rautiainen - Ilmiömäinen ilmiölähtöisyys

Najat Ouakrim-Soivio - Paranna itse- ja vertaisarviointikäytänteitäsi osana työskentelytaitojen arviointia

Jani Alakangas - Yhteinen opettajuus. Miten arjessa sen toteutamme ja miten aika riittää?

Markku Pelkonen - Monialaisuus, oppilaan tulevaisuustaidot ja yhteisopettajuus – avaimet toimintakulttuurin muutokselle?

Kainutlaatuinen ope 5.10.2019